René Cienciala

Absolvent doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, titulu LL.M. v oboru International Dispute Settlement na Graduate Institute Geneva (IHEID) & Université de Genève, Faculty of Law (Ženeva). Současně disponuje diplomem Diploma in English and European Union Law z British Law Centre zaštítěné University of Cambridge (Bratislava).

Je advokátem a vedoucím mezinárodní desky kanceláře Urban & Hejduk s předchozí téměř desetiletou praxí z přední české advokátní kanceláře. Poskytuje komplexní právní poradenství ve všech fázích soudního řízení a ve vnitrostátních i mezinárodních arbitrážích (ICC, ICSID, LCIA, UNCITRAL, VIAC aj.). Vedle toho se specializuje na oblast sportovního práva, v níž má rozsáhlé zkušenosti jako člen Sboru rozhodců FAČR, ale i jako právní zástupce zastupující klienty v mezinárodních sportovních arbitrážích (CAS) či mezinárodních disciplinárních řízeních (UEFA).

Zaměřuje se také na ochranu přeshraničních investic a je aktivní jako rozhodce i v celé řadě profesních sdružení. Je členem Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR, Komise pro mezinárodní arbitráž ICC Česká republika, Young Czech Arbitration Practitioners (YCAP), ICC Young Arbitrators Forum (ICC YAF), Young International Arbitration Group (YIAG), Young International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA) a České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců