Jan Novotný

774 510 650, novotny@fotbal.cz

IT oddělení
Licenční komise SFČR: Člen
Sekretariát Výkonného výboru SFČR: FUTis manažer
Soutěžně technická komise SFČR: předseda