Jiří Stix

Funkce

Regionální komise SFČR: Člen
Soutěžně technická komise SFČR: Místopředseda