Lékař

Petr Čechal

Zdravotní komise
Organizační výbor EURO WU17 2017: Medical service manager