Pavel Frýbort

Vedení RFA: Manažer rozvoje a kontroly
Úsek akademií: manažer rozvoje a kontroly