4. 2. 2022

Novelizace Soutěžního řádu a Disciplinárního řádu s účinností od 1. 2. 2022

FAČR by tímto ráda své členy informovala o provedené novelizaci Soutěžního řádu a Disciplinárního řádu, kterou na svém zasedání dne 1. 2. 2022 přijal Výkonný výbor FAČR. 

Novelizace obou předpisů je provedena na základě požadavku LFA a koresponduje se Soutěžním řádem a Rozpisem celostátních soutěží LFA 2021/2022 v podobě přijaté před sezonou 2021/2022.

Primárním důvodem novelizace je snaha o vytvoření podmínek pro dohrání FORTUNA:LIGA (F:L) v předpokládaných termínech, neboť F:L se letos vrací k hernímu formátu s nadstavbovou částí a barážovými utkáními o účast ve F:L, což ve spojení se stále přetrvávající pandemií COVID-19 představuje potenciální termínové komplikace na konci sezony.

Příloha č. 6 Soutěžního řádu FAČR upravuje podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní ročník v případě realizace opatření proti šíření nemoci COVID-19, případně jiné podobné nemoci či skutečnosti obdobným způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžních či jiných fotbalových utkání. Provedená novelizace směřuje ke zpřesnění Přílohy č. 6 výhradně ve vztahu k profesionálním soutěžím řízeným LFA následujícím způsobem:

  • první upřesnění se týká možnosti kontumovat utkání v profesionálních soutěžích v situacích, kdy již utkání z důvodů termínové listiny a ukončení soutěžního ročníku nelze odložit (posledních 5 kol, nadstavbová část a baráž) v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů LFA a touto novelizací (§3 odst. 4 Přílohy č. 6 Soutěžního řádu). Naopak v amatérských soutěžích nedojde ke kontumaci takového utkání (za splnění důvodů pro odložení utkání) a pro účely ukončení soutěžního ročníku se použije tzv. koeficient.
  • v souvislosti se snahou předejít výše uvedené situaci je stanovena výjimka, která umožňuje v případě rozsáhlých karanténních opatření nastoupení více hráčů bez ligové profesionální smlouvy než za standardních podmínek, tedy více než 3 v I. lize a více než 5 ve II. lize (§8 odst. 3 Přílohy č. 6 Soutěžního řádu).

Vzhledem k tomu, že standardně je přípustné odvolání proti jakémukoliv rozhodnutí dle Disciplinárního řádu FAČR, bylo nutné v souvislosti s výše uvedenou kontumací v závěrečných dnech soutěžního ročníku v profesionálních soutěžích přistoupit k omezení tohoto práva. V opačném případě by totiž fakticky nebylo možné uzavřít soutěžní ročník, pokud by taková situace nastala v posledním kole (§56 odst. 7 Disciplinárního řádu).

Ke stažení níže naleznete Soutěžní řád a Disciplinární řád ve verzích s vyznačenými změnami i ve verzích v čistopisu. Verze předpisů v čistopisu jsou standardně ke stažení též v sekci Soubor předpisů.  

Složka dokumentů:

Novelizace Soutěžního řádu a Disciplinárního řádu s účinností od 1. 2. 2022