2. 8. 2022

Novelizace Řádu rozhodčích a delegátů FAČR

Výkonný výbor dne 1. 8. 2022 přijal novelizaci Řádu rozhodčích a delegátů, která se týká zavedení závazných pravidel pro obsazování rozhodčích a delegátů v soutěžích řízených ŘKČ, ŘKM, KFS, PFS a OFS (tato pravidla tvoří novou přílohu č. 5).

K této příloze byl pro zjednodušení vypracován i manuál, který společně s novelizovaným zněním Řádu rozhodčích a delegátů v čistopise i v revizích tvoří přílohu tohoto článku.