11. 10. 2021

Novelizace Procesního řádu s účinností od 6. 10. 2021

FAČR by tímto ráda své členy informovala o provedené novelizaci Procesního řádu FAČR, kterou na svém zasedání dne 6. 10. 2021 přijal Výkonný výbor FAČR.

Uvedená novelizace se kromě marginálních formálních úprav (doplnění hlavičky či slova ustanovení) týká tří oblastí:

  • u osoby sekretáře Sboru rozhodců nově nebude vyžadován zaměstnanecký poměr mezi FAČR a sekretářem, stejně jako není vyžadován u ostatních komisí (§43 odst. 1);
  • zrušení doručování prostřednictvím Úřední desky při rozhodčím řízení, a to z toho důvodu, že zatímco Úřední deska je veřejná, tak rozhodčí řízení je neveřejné (§46 odst. 3);
  • zavedení možnosti výkonu rozhodnutí proti registrovanému zprostředkovateli spočívajícím v zákazu registrace smluv o zastupování, a to proto, že dosud jakýkoliv prostředek výkonu rozhodnutí proti registrovanému zprostředkovateli chyběl (§66 odst. 6).

Ke stažení níže naleznete Procesní řád s vyznačenými změnami i jeho verzi v čistopisu.