3. 11. 2022

Novelizace Přestupního řádu s účinností od 3. 11. 2022

FAČR by tímto ráda informovala o novelizaci Přestupního řádu FAČR, kterou přijal Výkonný výbor FAČR dne 3. 11. 2022 s účinností od téhož dne. 

Přestože ke změnám předpisů je přistupováno v průběhu soutěžního ročníku jen výjimečně, vyvstala nyní potřeba ve dvou případech novelizaci učinit. Jde jednak na žádost LFA o změnu přestupního termínu pro profesionální hráče a jednak o změnu týkající se spuštění systému FIFA Clearing house. 

§ 27 odst. 2

  1. Příspěvek solidarity hradí podle pravidel stanovených předpisy FIFA členský klub zahraničnímu klubu v případě, že hráč přestupuje, nebo hostuje mezi členskými kluby.

Změna se týká příspěvku solidarity, přičemž je třeba reagovat na rozšíření mezinárodní prvku ze strany FIFA a dát do souladu znění Přestupního řádu FAČR s FIFA RSTP (nárok na příspěvek solidarity náleží zahraničnímu klubu za hráče, který působil v zahraničním klubu ve věku 12–23 let a vypočítává se z přestupní částky v případě, že jde o přestup nebo hostování mezi členskými kluby). Povinnost hradit příspěvek solidarity tak vnikne klubu:

  • při uskutečnění přestupu nebo hostování hráče za přestupní částku; a zároveň
  • působil-li hráč ve věku 12-23 let v zahraničním klubu.

Bezprostředním důvodem pro změnu je pak spuštění systému FIFA Clearing House, o kterém je blíže pojednáno v tomto článku.

§ 29 odst. 11

  1. Období pro přestupy a hostování profesionálních hráčů dle ustanovení § 3 odst. 5 písm. b) tohoto řádu počne v roce 2023 běžet dnem 19. 1. 2023 a skončí 15. 2. 2023.

Změna přestupního období pro profesionální hráče se mění pouze pro soutěžní ročník 2023. Důvodem žádosti LFA je posunutí začátku 1. ligy vzhledem k Mistrovství světa v Kataru. Již dříve byl tento záměr schválen ze strany FIFA. 

Složka dokumentů:

Novelizace Přestupního řádu od 3. 11. 2022