8. 7. 2021

Novelizace Přestupního řádu - mateřská dovolená (s účinností od 1. 7. 2021)

Fotbalová asociace České republiky chce informovat fotbalové hnutí o legislativní změně, která proběhla ve vztahu k profesionálním hráčkám. Na základě novelizace předpisu FIFA RSTP byla implementována ochrana těhotných hráček a zaveden institut mateřské dovolené.

 Od 1. 7. 2021 má profesionální hráčka, která otěhotní:

  • právo dále hrát nebo i klubu poskytovat jinou (např. administrativní) činnost;
  • právo odejít na mateřskou dovolenou trvající alespoň 12 týdnů;
  • právo pobírat odměnu alespoň ve výši 2/3 sjednané odměny po odchodu na mateřskou dovolenou;
  • právo na podmínky uzpůsobené případnému kojení a starosti o batole po návratu z mateřské dovolené.

Klub má povinnost všechna tato práva respektovat, v opačném případě se vystavuje možnosti disciplinárního řízení podle nově vzniklého disciplinárního přečinu. Naopak má ale klub možnost uskutečnit přestup i mimo přestupní období, pokud jeho hráčka odejde na mateřskou dovolenou.

Pokud by hráčce vypršela smlouva v průběhu mateřské dovolené, může pak přestoupit i mimo přestupní termín.

Více detailů k tomuto je k nalezení v §22a a §22b Přestupního řádu (práva a povinnosti) a v §3 odst. 9 Přestupního řádu (nové typy přestupů).

Složka dokumentů:

Novelizace Přestupního řádu - mateřská dovolená (s účinností od 1. 7. 2021)