1. 2. 2023

Novelizace Disciplinárního řádu od 1. 2. 2023

FAČR by tímto ráda informovala o novelizaci Disciplinárního řádu FAČR, kterou přijal Výkonný výbor FAČR dne 31. 1. 2023 s účinností od následujícího dne. 

Disciplinární řád FAČR byl novelizován vzhledem k novelizaci Soutěžního řádu FAČR

V Soutěžním řádu FAČR došlo k úpravě institutu tzv. významného podílu týkajícího se kompenzačních poplatků za chybějící mládežnická družstva.

Novelizací Disciplinárního řádu FAČR se pak zavádí jednodušší možnost potrestání nesplnění podmínek výjimky uznané Výkonným výborem FAČR, která doposud neměla přímou úpravu v Disciplinárním řádu.

V případě nedodržení deklarovaných povinností tak orgány FAČR mohou adekvátně reagovat a snáze uložit disciplinární sankci. Zároveň bude takto přímo stanovená sankce působit preventivním způsobem a odrazovat žádající členské kluby od zneužití institutu významného podílu.