3. 4. 2015

Nové předpisy FAČR

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) vzal dne 31. března 2015 na vědomí koncept nového souboru předpisů FAČR, jehož účinnost je předpokládána od 1. července 2015. V souvislosti s tím je členům FAČR tímto předkládán k připomínkovému řízení, které bude probíhat následujícím způsobem.

Členové FAČR jsou oprávněni se vyjadřovat k jednotlivým návrhům předpisů tak, že své připomínky promítnou do formuláře přiloženého níže pod názvem „FORMULÁŘ – PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ“. Členové FAČR jsou oprávněni zasílat své připomínky pouze prostřednictvím e-mailové adresy predpisy@fotbal.cz, a to do 15. května 2015.

Dokument

22. 7. 2015

1. STANOVY

Dokument

22. 7. 2015

3. PŘESTUPNÍ ŘÁD

Dokument

22. 7. 2015

5. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Dokument

22. 7. 2015

7. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN

Dokument

22. 7. 2015

4. SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Dokument

22. 7. 2015

2. EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD

Dokument

22. 7. 2015

9. ŘÁD TRENÉRŮ

Dokument

22. 7. 2015

10. ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD

Dokument

22. 7. 2015

FORMULÁŘ - PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ

Dokument

22. 7. 2015

6. PROCESNÍ ŘÁD

Dokument

22. 7. 2015

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NOVÉMU SOUBORU PŘEDPISŮ

Dokument

22. 7. 2015

8. ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ