9. 10. 2017

Nové pravidlo pomáhá k návratu stovek hráčů

Více než pět set hráčů se během letního přestupního termínu vrátilo k aktivnímu hraní napříč všemi úrovněmi výkonnostního fotbalu. To umožnilo ustanovení Přestupního řádu, které stanoví, že hráč, který po dobu 12 měsíců nenastoupí do soutěžního utkání, může přestoupit jak bez souhlasu mateřského klubu, tak bez odstupného.

Jakkoliv Přestupní řád účinný od června 2016 představoval zásadní novinku, výše zmíněné pravidlo zůstávalo ve stínu například tréninkových kompenzací či jiných nových institutů. V přestupním termínu, který skončil 22. září, jej však hned 525 hráčů využilo a vrátilo se tak k aktivnímu fotbalovému životu.

„Jedním z cílů Fotbalové asociace je samozřejmě hráče u fotbalu v průběhu času udržet, pokud však svou kariéru musí z jakýchkoliv důvodů přerušit, je na místě, aby jim následně v návratu nic nepřekáželo,“ uvedl k tématu Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR. Byly to právě poznatky z praxe, které vedly k zakotvení tohoto druhu přestupu do fotbalové legislativy. Fotbalisté, kteří se po letech chtěli k fotbalu vrátit, často v jiném klubu, než ve kterém působili naposledy, naráželi na požadavky bývalého klubu na úhradu odstupného, což v mnoha případech hráče odradilo a jejich návrat ve svém důsledku znemožnilo.

Podobné pravidlo předpisy FAČR znaly už dříve, stačilo nebýt po dobu jednoho roku členem asociace nebo po stejnou dobu nebýt registrován jako hráč. „To však v zásadě vyžadovalo aktivitu hráče spočívající v žádosti o zrušení členství nebo registrace a následné čekání na uplynutí lhůty. Nyní FAČR přezkoumává pouze záznam o tom, zda hráč nastoupil do utkání, což je díky Informačnímu systému FAČR velmi jednoduché,“ doplnil Martin Říha, zástupce ředitele právního oddělení FAČR, s tím, že takovému přestupu nebrání ani to, že hráč byl uveden v zápise o utkání, nesměl pouze do soutěžního utkání nastoupit v základní sestavě nebo jako střídající hráč.

Předmětné ustanovení, které se setkává s pozitivní odezvou jak ze strany hráčů, tak klubů, se tak jeví jako účinný nástroj, který může napomoci v době, kdy se členské kluby na amatérské úrovni potýkají s úbytkem aktivních hráčů.