10. 10. 2018

Mimořádná finanční podpora z vlastních zdrojů FAČR

Dle rozhodnutí VH FAČR v roce 2017 měla být vyplacena podpora členským klubům na základě počtu členů a hráčů, jež uhradili členské příspěvky pro 2018 v řádném termínu. Dle platné metodiky MŠMT pro rok 2018 není možno dotační prostředky MŠMT poskytnout členským subjektům tj. sdruženým a pobočným spolkům. FAČR tak po prvotní úhradě za rozhodčí a delegáty poskytla navíc některým klubům i přímou rozdílovou finanční podporu, která byla dnes vyplacena.

V roce 2018 je přímá finanční podpora FAČR poskytována členským klubům formou úhrady nákladů za rozhodčí a delegáty s výjimkou klubů profesionálních soutěží. Protože by u některých klubů došlo změnou systému podpory k jejímu snížení oproti původně schválenému modelu, bylo FAČR rozhodnuto o poskytnutí mimořádné finanční podpory těmto klubům.

Výše finanční podpory pro příslušný klub byla stanovena jako rozdíl mezi podporou vypočtenou dle rozhodnutí VH FAČR 2017 a nákladů na rozhodčí a delegáty příslušného klubu za rok 2017 s přihlédnutím k reálnému vývoji nákladů v roce 2018.

Věříme, že tento krok FAČR přispěje k vylepšení finanční situace spolků, které se zejména starají o rozvoj mládežnického fotbalu.

Finanční podpora byla klubům odeslána z transparentního účtu FAČR v Komerční bance dnes 10. 10. 2018 na základně schválení VV FAČR. Tuto mimořádnou finanční podporu nebude nutné vyúčtovat FAČR. Seznam klubů s vyčíslenými finančními podporami najdete v přiloženém dokumentu. 

Složka dokumentů:

Mimořádná finanční podpora 2018