28. 3. 2019

Materiály pro 21. řádnou Valnou hromadu FAČR

V pátek 24. května 2019 se uskuteční v Nymburku 21. řádná Valná hromada Fotbalové asociace České republiky. Valná hromada začne v 10:00.

Materiály pro 21. řádnou Valnou hromadu FAČR najdete v přiložených dokumentech:

Svolání 21. VH FAČR

Stanovy FAČR 2019

Důvodová zpráva ke stanovám 2019

Delegační list 2019 - ČECHY

Delegační list 2019 - MORAVA

Návratka

Seznam delegátů

Jednací řád

Zpráva o výsledcích hospodaření FAČR a schválení zásad pro rozdělování společných zdrojů FAČR

Výše, splatnost a způsob použití členských příspěvků FAČR

Sčitatelé

Pracovní komise