30. 5. 2017

Materiály pro 19. řádnou Valnou hromadu FAČR

19. řádná Valná hromada FAČR se bude konat v pátek 2. června v Praze v hotelu Clarion.

Materiály pro 19. řádnou Valnou hromadu FAČR najdete v přiložených PDF dokumentech.

Organizační pokyny

Program 19. VH FAČR 2017

Volební řád 19. VH FAČR 2017

Jednací řád 19. VH FAČR

Pracovní komise 19. VH FAČR

Sčitatelé 19. VH FAČR

Důvodová zpráva k novelizaci stanov

Stanovy

Stanovy včetně revizí

Struktura použití členských příspěvků

Zásady pro rozdělování společných zdrojů FAČR

Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností