16. 5. 2015

Materiály pro 17. řádnou Valnou hromadu FAČR

Dokumenty pro 17. řádnou Valnou hromadu FAČR, která se uskuteční 5. června 2015. 

Dokumenty ke stažení níže.

Dokument

20. 7. 2015

Zásady pro rozdělování společných zdrojů FAČR

Dokument

20. 7. 2015

Souhrnná zpráva k předkládanému znění návrhu Stanov FAČR

Dokument

20. 7. 2015

Volební řád 17. VH FAČR

Dokument

20. 7. 2015

Návrh složení pracovních komisí

Dokument

20. 7. 2015

Sčitatelé 17. VH FAČR

Dokument

20. 7. 2015

Bulletin 17. VH FAČR

Dokument

20. 7. 2015

Struktura použití členských příspěvků FAČR