4. 6. 2014

Materiály na 16. řádnou Valnou hromadu FAČR

Všechny dokumenty k přečtení či prohlížení níže.

Dokument

21. 7. 2015

Program

Dokument

21. 7. 2015

Důvodová zpráva

Dokument

21. 7. 2015

Návrh sčitatelů hlasů

Dokument

21. 7. 2015

Návrh složení pracovních komisí

Dokument

21. 7. 2015

Zásady pro rozdělování společných zdrojů FAČR

Dokument

21. 7. 2015

Stanovy 2014 v revizích

Dokument

21. 7. 2015

Jednací řád

Dokument

21. 7. 2015

Stanovy 2014 schválené VV 3.6.2014

Dokument

21. 7. 2015

Struktura použití členských příspěvků