3. 9. 2019

Licenční systém pro kluby z neprofesionálncíh soutěží - aktualizace klubových údajů

Pro kluby z neprofesionálních soutěží je od srpna 2018 funkční licenční systém, který na základě objektivních kritérií ohodnotí fungování klubu příslušným stupněm kvality.

Stupně kvality jsou nastaveny od nejnižší grassroots úrovně, přes bronzovou, stříbrnou, až po nejvyšší zlatou úroveň. Pro nový soutěžní ročník 2019/2020 je nyní nutno aktualizovat údaje o klubu a získat tak i aktuální certifikát s celkovým hodnocením.

Tento systém pro neprofesionální kluby je rozdělen do sedmi částí, z nich šest je bodově hodnoceno. Sekce SOUTĚŽE hodnotí počet týmů klubu zapojených do soutěží FAČR, kritérium POČET HRÁČŮ počítá každého jednotlivého hráče klubu, sekce TRENÉŘI hodnotí počet aktivních trenérů, ale i jejich dosažené trenérské vzdělání, v části INFRASTRUKTURA budou kluby zadávat údaje o sportovištích a zázemí, které mají k dispozici, AKCE A AKTIVITY bodují doplňkovou činnost klubů, jako jsou kempy pro děti, turnaje, náborové akce nebo vzdělávání trenérů, poslední kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY pak hodnotí, jak aktivní je klub ve spolupráci například s místní samosprávou, školami a dalšími subjekty.


"Snažili jsme se systém nastavit tak, aby byl co nejspravedlivější a dokázal objektivně ukázat, jak který klub funguje. To mohou ocenit i samotné kluby a využít systém k dalšímu zlepšování jejich činnosti, aby se dostaly na vyšší úroveň hodnocení. Systém může sloužit i ke zdravému soutěžení mezi kluby, ale zároveň i jako přehled o klubech pro veřejnost. Vyplnění nebude pro kluby nijak složité, v prostředí IS systému na to stačí zástupci klubu přibližně 20 minut za rok. Povinné vyplnění je vždy na začátku sezóny, aktualizace údajů je pak možná kdykoli s tím, že certifikát je platný do 30. 6. daného ročníku," přiblížil důvod spuštění a fungování systému Michal Blažej z Grassroots úseku FAČR, jeden z tvůrců systému.

"Licenční systém neprofesionálních klubů byl jedním z dalších důležitých bodů strategického plánu FAČR do roku 2020, který jsme poprvé prezentovali na 1. Národní Grassroots konferenci v roce 2016, a který se podařilo přivést k životu. Jeho vývoj trval delší dobu, ale věříme, že splní to, co od něj očekáváme a bude jedním z nástrojů, který bude pomáhat zlepšovat fungování našich klubů, které jsou základním stavebním kamenem fotbalu. Tento náš krok byl velmi kladně hodnocen i ze strany UEFA, která podobné hodnocení provádí pro jednotlivé asociace a my jsme se z tohoto jejich systému také částečně inspirovali," doplnil Otakar Mestek, vedoucí Grassroots úseku FAČR.

Licenční systém neprofesionálních klubů mohou vyplnit zástupci klubů, kteří mají přidělenu roli administrátora v IS systému FAČR, přehled hodnocených klubů je pak veřejný.

https://is.fotbal.cz/kluby/licence-neprofi-kluby.aspx

Licenční systém neprofesionálních klubů