3. 3. 2020

Licenční řízení KA, SCM, SpSM, SpSM KFS a SpSM OFS

Dnem 2. 3. 2020 bylo zahájeno Licenční řízení k získání licence Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, Sportovní středisko mládeže KFS a Sportovní středisko mládeže OFS.

Každý žadatel, o některou z výše uvedených licencí, nalezne na webových stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz aktuálně platná Pravidla pro Projekty na rozvoj talentované mládeže, Edice 2020 (Talentovaná mládež), základní informace a harmonogram licenčního řízení (Talentovaná mládež), a jsou zde dostupné také podklady nezbytné k žádosti (Dokumenty).

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní členský klub Fotbalové asociace České republiky z.s. (FAČR) případně Ligové fotbalové asociace (LFA).

Kompletní podklady budou žadatelé předkládat pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, určenému pro komunikaci mezi Klubovou licenční administrativou a žadateli. 

Jediný dokument, který bude zaslán elektronicky prostřednictvím emailu je vyplněná Žádost o licenci, včetně požadované přílohy, na adresu uvedenou v základních informacích (Talentovaná mládež)

Licenční administrativa na základě postoupené Žádosti v systému SAFE vytvoří žadateli Kartu klubu a zřídí přístupová práva, která budou následně zaslána osobám oprávněným zastupovat klub.