18. 11. 2019

Konference Prague Sports Law Day

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se uskuteční historicky první ročník konference Prague Sports Law Day, kterou společně pořádá Fotbalová asociace České republiky a advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a ROWAN LEGAL.

„Prague Sports Law Day je konferencí o právu a sportu, která si klade za cíl být každoroční platformou pro diskuzi na poli tzv. sportovního práva. Sport a zejména populární kolektivní sporty, jako je fotbal, hokej či basketbal, jsou fenomény, jejichž význam postupem času stále narůstá společně s tím, jak stoupá jejich popularita mezi veřejností a množství finančních prostředků do nich vložených.

Potřeba tento fenomén regulovat prostřednictvím nejen obecně závazných právních předpisů, ale též interních předpisů v rámci jednotlivých sportovních odvětví, je poměrně logická," uvedl JUDr. Jan Pauly, Generální sekretář Fotbalové asociace České republiky.

V rámci historicky prvního ročníku se témata konference zaměří na tři základní témata, tj. (1) problematiku (ne)existence sportovního práva, (2) národní a nadnárodní řešení sporů ve sportu a (3) financování ve sportu, tj. témata, se kterými se v rámci sportovního odvětví potýkáme prakticky každý den.

„Věřím, že témata, stejně jako jednotliví přednášející slibují po obsahové stránce kvalitní a pro účastníky atraktivní akci," doplnil závěrem Pauly.