10. 9. 2019

Konec přestupního období amatérských hráčů

Fotbalová asociace České republiky upozorňuje na blížící se termín konce přestupního období amatérských hráčů. V rámci tuzemských přestupů lze dokončit přestup prostřednictvím IS FAČR do 22. září 2019 24:00 hodin. 

V případě doručení žádosti o přestup poskytovatelem poštovních služeb, je lhůta pro doručení zachována, byla-li písemnost nejpozději poslední den, tj. 22 září 2019, předána podle údaje na podacím lístku tomuto poskytovateli poštovních služeb.

Poslední možný termín pro vyžádání hráčů ze zahraničí je stanoven k 22. září 2019, nejpozději však do 22:00 hodin, z důvodu nutnosti administrativního zpracování žádosti. Žádosti o přestup obdržené po výše uvedených termínech, již nebudou zpracovány.