12. 12. 2017

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR č.47/2017 (12. 12. 2017)

Bezprostředně po ukončení Mimořádné Valné hromady FAČR se členové výkonného výboru FAČR sešli v Nymburce k řádnému zasedání VV FAČR.

VV FAČR bere na vědomí přednesení informace členů VV FAČR po MVH FAČR.

VV FAČR schvaluje další zasedání VV FAČR a to ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 10:00.