6. 3. 2018

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (6. 3. 2018)

V Praze se v úterý 6. března 2018 sešel Výkonný výbor FAČR s těmito výsledky:

VV FAČR bere na vědomí předložené informace ke státní reprezentaci:

-          Termínové listiny a aktuality mužských reprezentací ČR „A“ až ČR U-15

-          Termínové listiny a aktuality ženských reprezentací ČR „A“ až ČR WU-15

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 30. 1. 2018 – 6. 3. 2018.

-          Odpověď FIFA na dopis I. místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala

-          Dle únorového rozhodnutí VV UEFA si na fotbalovém mistrovství Evropy v roce 2020 reprezentace mezi sebe rozdělí 371 milionů eur, což je o 70 milionů víc než na předloňském šampionátu

-          V letech 2020 až 2024 bude UEFA mezi 55 účastnických svazů rozdělovat rekordní částku 775,5 milionu EUR v rámci jejího projektu na  rozvoj fotbalu

-          Ranking FIFA: Posun ČR „A“ týmu o dvě místa vzhůru na 46. místo

-          Proběhl kongres UEFA v Bratislavě

-          Kongres FIFA se uskuteční 13. 6. 2018 v Moskvě

-          Mezinárodní pravidlová komise IFAB po dvouletém testování jednomyslně schválila zavedení videorozhodčího ve fotbale

VV FAČR bere na vědomí přehled nákladů a výnosů FAČR a dceřiných společností za prosinec 2017.

VV FAČR schvaluje kandidáty na udělení Ceny Dr. Václava Jíry za rok 2017 dle předloženého seznamu a ukládá zabezpečit v pracovním pořádku potřebné záležitosti s tím spojené.

VV FAČR schvaluje Přestupní řád FAČR s účinností od 7. 3. 2018.

VV FAČR bere na vědomí poskytnuté informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje počty protokolárních vstupenek na ženský fotbal dle předloženého rozdělovníku.

VV FAČR schválil dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

A)  Přijetí nového člena FAČR

- Eugen Link Football Academy s.r.o.

- TJ Sokol Kostice-oddíl kopané, pobočný spolek

- Olympia Radotín a.s.

B) Zrušení registrace člena FAČR (zánik klubu) na návrh OFS dle čl. 13 odst. 14 Stanov FAČR:

- Tělovýchovná jednota Medlovice (ID 7220321) – OFS Uherské Hradiště

C) Návrh na udělení výjimky k převodu práv a povinností dle čl. 14 odst. 2 Stanov FAČR:

z klubu ARSENAL ČESKÁ LÍPA s.r.o (5110051), zánik členství, na FK Arsenal Česká Lípa,z.s. (5110551)

• všechna mužstva hrající soutěže, s platností od 1.7.2018

- z klubu TJ Sokol Kostice (604026) na TJ Sokol Kostice-oddíl kopané, pobočný spolek (……………)

• muži dle jmenného seznamu, s platností od 1.7.2018

V souvislosti s rozhodnutím o převodu práv a povinností rozhodl Výkonný výbor FAČR dále o tom, že v případě, že některý z hráčů, k jehož přestupu došlo v rámci povoleného převodu práv a povinností, využije svého práva k přestupu bez souhlasu mateřského klubu podle § 7 odst. 4  Přestupního řádu FAČR, náleží výše stanoveného odstupného nabývajícímu klubu.

D)  Změna názvu klubu:

- Tělocvičná jednota Sokol Kardašova Řečice na FK Kardašova Řečice 1922, z.s. (3130281)

- Tělovýchovná jednota Roštění o.s. na TJ Roštění z.s. (7210361)

- T.J. Soběchleby na FK Soběchleby, z.s. (4260291)

- TJ Sokol Okrouhlice na Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice z.s. (6110371)

VV FAČR neschválil převod členských práv a povinností z klubu FK Olympia a.s. na Olympia Radotín a.s. a vyzval žadatele, aby změnil svou žádost tak, aby jejím obsahem bylo případné propojení SC Radotín z.s. se stávajícím klubem FK Olympia a.s..

VV FAČR ukládá Řídící komisi Čechy, Řídící komisi Morava a jednotlivým KFS, aby zabezpečily plnění povinnosti vyplývající ze soutěžního řádu, tj. zabezpečení online přenosů všech zápasů od třetí nejvyšší soutěže po krajské přebory. Nesplnění této povinnosti bude mít nově disciplinární následky.

VV FAČR schvaluje Prémiový řád reprezentačního „A“ mužstva České republiky.

VV FAČR bere na vědomí informaci LFA o tom, že si LFA bude od 1. 7. 2018 sama obchodovat s marketingovými a televizními právy v nejvyšší ligové soutěži a zároveň pověřuje předsedu FAČR ke krokům vedoucím k postupné restrukturalizaci FAČR Group.

VV FAČR předal Etické komisi FAČR seznam klubů, které nevyúčtovaly/nevrátily poskytnutou finanční podporu FAČR v roce 2017. Etická komise následně v celé záležitosti rozhodne.