4. 5. 2021

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (4. 5. 2021)

V úterý 4. května 2021 se sešel Výkonný výbor FAČR, který na svém zasedání rozhodl v těchto věcech:

VV FAČR schvaluje doplnění Prémiového řádu A týmu reprezentace pro EURO 2020.

VV FAČR schvaluje pořadatelská místa domácích zápasů reprezentačního A týmu v termínové listině září 2020.

VV FAČR bere na vědomí informace ze strany UEFA a FIFA:

  • účast předsedy FAČR a generálního sekretáře FAČR na volebním Kongresu UEFA ve Švýcarsku /mj. téma Superligy/.
  • proběhla schůzka evropských generálních sekretářů.

VV FAČR schvaluje Rozpočtovou směrnici FAČR.

VV FAČR schvaluje vrácení kompenzačních poplatků ze strany KFS na FAČR.

VH FAČR schvaluje zbývající materiály pro 23. ŘVH FAČR, včetně Jednacího řádu FAČR, návrhu pracovních komisí, návrhu sčitatelů, předsedajícího VH FAČR, usnesení VH k bodu programu č. 10 /členské příspěvky/ a Volebního řádu FAČR.

VV FAČR schvaluje Zprávu o finančním hospodaření FAČR pro 23. ŘVH FAČR.

VV FAČR bere na vědomí informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje plánované ukončení detašovaného pracoviště RFA v Karviné v roce 2022.

VV FAČR schvaluje ukončení soutěžního ročníku 2020/21 podle přiložených pravidel.

VV FAČR schvaluje, že v případě pořádání nemistrovských utkání (turnajů), která se budou konat do 30. 6. 2021 a budou řádně schváleny řídícím orgánem soutěže, bude platby za rozhodčí hradit FAČR.

VV FAČR schvaluje novou brand identitu FAČR.

VV FAČR schvaluje dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

APřijetí nového člena FAČR - PO:

  • Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice z.s.

B) Přijetí nového člena FAČR - Jiná PO:

  • J14 Sports Agency s.r.o.

C) Změna názvu klubu:

  • 10A0181 - z: Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z.s. – na: SK Junior Praha 1960,z.s.
  • 3240031 – z: Tělovýchovná jednota Dobřany – na: TJ Dobřany, z.s.

D) Převod práv a povinností čl. 14/2 Stanov FAČR

  • Tělovýchovná jednota Zdemyslice, z.s. (3240381) – FK Zdemyslice z.s. (3240411) – II. třída OFS Plzeň – jih
  • FK Spartak Kaplice, s.r.o. (3120101) – Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice z.s. (ID dosud nepřiděleno)

a)      muži 1. A třída Jihočeského KFS

b)      muži II. třída OFS Český Krumlov

c)      ženy divize sk. D

d)      dorost 1. A třída Jihočeského KFS

e)      žáci – starší KP skupina A Jihočeského KFS

f)       žáci – mladší KP skupina A Jihočeského KFS

g)      přípravka – starší Okresní přebor skupina A OFS Český Krumlov

h)      přípravka – mladší Okresní přebor skupina A OFS Český Krumlov