30. 1. 2018

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (30. 1. 2018)

V Praze se v úterý 30. ledna 2018 sešel Výkonný výbor FAČR s těmito výsledky:

VV FAČR bere na vědomí předložené informace ke státní reprezentaci:

-          Proběhlo premiérové losování Ligy národů, ČR „A“ tým narazí v Lize B na Ukrajinu a Slovensko   

-          Probíhají jednání o přátelských zápasech ČR „A“ týmu v září a listopadu 2018

-          Radek Bejbl nahradil ve funkci hlavního trenéra reprezentace U-17 Václava Černého

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 21. 12. 2017 – 31. 1. 2018.

-          Systém komunikace mezi rozhodčím a veřejností/médii (sms zprávy) ohledně používání videa na MS 2018

-          UEFA upozorňuje na stále rostoucí rozdíly v příjmech mezi elitními kluby a zbytkem Evropy, UEFA plánuje „daň z luxusu“

-          Na základě jednání na UEFA budou pozvání předseda a oba místopředsedové FAČR na zasedání Komise pro národní asociace na téma volby předsedy FAČR a změny Stanov FAČR

VV FAČR bere na vědomí přehled nákladů a výnosů FAČR a dceřiných společností za listopad 2017.

VV FAČR schvaluje předložený návrh rozpočtu FAČR na rok 2018.

VV FAČR bere na vědomí předložený seznam klubů a ukládá vyzvat dotčené kluby k navrácení finanční podpory a vyřadit tyto kluby z možného čerpání finanční podpory na další období v délce jednoho roku.

VV FAČR bere na vědomí poskytnuté informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje personální obsazení Řídící komise fotbalu pro Čechy a jmenuje Martina Drobného, Martina Schrötera, Zdeňka Tasche, Michala Blaschkeho, Jana Šotka jejími členy, Jana Hořejšího sekretářem.

VV FAČR schvaluje personální obsazení Komise rozhodčích fotbalu žen a jmenuje Lucii Ratajovou předsedkyní, Patrika Filípka místopředsedou, Jana Kořínka, Petra Caletku, Petra Blažeje jejími členy.

VV FAČR schvaluje záměr prodeje jednotky č. 1212/13 k. ú. Nová ulice, Olomouc a ukládá realizovat kroky spojené s prodejem.

VV FAČR schvaluje: a) Procesní řád FAČR s účinností od 31. 1. 2018

                                      b) Organizační řád FAČR s účinností od 1.2.2018

VV FAČR schvaluje změny v členství klubů FAČR dle předloženého materiálu.

VV FAČR bere na vědomí předložené zprávy č. 5 (34) a č. 6 (35) RKK FAČR a ukládá

- ke zprávě č. 5 (34):

a) odstranit nedostatky uvedené ve zprávě do 30. 3. 2018

b) realizovat ve zprávě navrhovaná doporučení do 30. 3. 2018

c) o splnění dle bodu 2a, 2b podat zprávu VV FAČR a RKK FAČR do 3. 4. 2018

- ke zprávě č. 6 (35):

a) odstranit nedostatky a chyby uvedené ve zprávě do 30. 3. 2018

b) realizovat ve zprávě navrhovaná doporučení při realizaci dalších investičních akcí, popř. velkých oprav

c) o splnění dle bodu 2a podat zprávu VV FAČR a RKK FAČR do 3. 4. 2018

VV FAČR schvaluje jmenný seznam krajských lektorů pravidel fotbalu pro rok 2018 a ukládá informovat KFS, aby v zájmu jednotné aplikace pravidel fotbalu na hracích plochách zabezpečily u KFS výklad pravidel fotbalu cestou schválených krajských lektorů pravidel fotbalu, popř. u OFS jim podřízených okresních lektorů, nebo prostřednictvím členů Pravidlové komise FAČR. Výklad rozhodcovské části řízení utkání je v působnosti komise rozhodčích na jednotlivých stupních řízení fotbalu a instruktorů rozhodčích schválených VV FAČR.

VV FAČR schvaluje personální obsazení Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR a jmenuje Rostislava Votíka předsedou, Michala Hlaváče místopředsedou, Petra Klára, Michala Koťana, Radovana Novotného, Josefa Pavelku, Jaroslava Zítka jejími členy, Marka Drába, Zdeňka Philippa, Víta Krause, Josefa Drába odbornými poradci, Jiřího Křenka sekretářem.

VV FAČR odvolává dle č. 22, bod 6., písm. g) členy KR ŘK FAČR pro Moravu a volí dle č. 22, bod 6., písm. g) členy:

-          DK ŘK FAČR pro Moravu ve složení Milan Lapeš, Zdeněk Kadlček, Josef Hanus, Antonín Žváček, Svatopluk Pešat

-          KR ŘK FAČR pro Moravu ve složení předseda Jan Zahradníček, dále: Milan Reich, Vít Ondráš, Josef Dvořáček, Jaroslav Kubíček, Karel Vidlák

-          STK ŘK FAČR pro Moravu ve složení Zdeněk Šťastný, Ivo Mižák, Stanislav Brablik, Milan Bulička

VV FAČR schválil dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

A)  Přijetí nového člena FAČR (jiná právnická osoba)

- International Football Marketing & Management s.r.o.

B)  Změna názvu klubu:

- Tělovýchovná jednota "Sokol" Čechtice na TJ Sokol Čechtice, spolek (2010071)

- Tělovýchovná jednota Tursko na TJ TURSKO, z.s. (20A0531)

- Rudice na TJ Sokol Rudice, z.s. (6210291)

- SK Hořátev na Sportovní klub Hořátev, z.s. (2080091)

- FK NOVA Vávrovice na Fotbalový klub NOVA Vávrovice, z.s. (8050121)

- Tělovýchovná jednota Sokol Přibice na Tělovýchovná jednota Přibice z.s. (6240491)

- TJ Haas Chanovice na TJ Pfeifer Chanovice, z.s. (3220111)

- TJ ZD Podlesí Ročov na FK ZD Podlesí Ročov z.s. (4240351)

- Tělovýchovná jednota Baník Mikulčice na Tělovýchovná jednota Mikulčice, z.s. (6250211)

- TJ Ježek Rantířov na TJ Ježek Rantířov, spolek (6120291)

- Fotbalový klub Lokomotiva Kravaře u Č.Lípy na FK Kravaře, z.s. (5110241)

- FC Vojtanov na TJ FC Vojtanov, z.s. (411010)

- Tělovýchovná jednota Sokol Pernarec na TJ SOKOL Pernarec z.s. (3250281)

- Tělovýchovná jednota Poličná na TJ POLIČNÁ, spolek (7230361)