3. 4. 2018

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (3. 4. 2018)

V Praze se v úterý 3. dubna 2018 sešel Výkonný výbor FAČR s těmito výsledky:

VV FAČR bere na vědomí předložené informace ke státní reprezentaci:

-          Výsledky vyhlášení ankety Fotbalista roku 2017

-          Výsledky a termínové listiny mužských reprezentací ČR „A“ až ČR U-15

-          Výsledky a termínové listiny ženských reprezentací ČR „A“ až ČR U-15

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 6. 3. 2018 – 3. 4. 2018:

-          Zastoupení FAČR v mezinárodních organizacích FIFA a UEFA

-          Umístění reprezentace ČR na 43. místě FIFA žebříčku

-          Polsko bude pořádat MS U20 2019

-          FIFA rozhodla o používání systému videorozhodčích na letošním MS v Rusku

-          VV UEFA schválil nové předpisy na infrastrukturu stadionů

-          VV UEFA schválil Týden Grassroots na dny od 23. – 30. 9. 2018

VV FAČR bere na vědomí přehled nákladů a výnosů FAČR a dceřiných společností za leden 2018.

VV FAČR bere na vědomí poskytnuté informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schválil dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

A)  Přijetí nového člena FAČR

-          Footbal Club Prosex, z.s.

-          SK NUSLE z.s.

-          TJ Bukovinka z.s.

B) Návrh na udělení výjimky k převodu práv a povinností dle čl. 14 odst. 2 Stanov FAČR :

-          z klubu AFK Kácov, z.s. (2050481), zánik členství, na FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s. (2010771)

  • muži 1.B.třída KP Středočeský kraj, s platností od 1.7.2018

-          z klubu FK Šardice a.s. (6250421) do klubu TJ Baník Šardice (6250771)

  • muži, starší přípravka, mladší přípravka – okresní přebor (JhM kraj, OFS Hodonín), s platností od 1.7.2018

V souvislosti s rozhodnutím o převodu práv a povinností rozhodl Výkonný výbor FAČR dále o tom, že v případě, že některý z hráčů, k jehož přestupu došlo v rámci povoleného převodu práv a povinností, využije svého práva k přestupu bez souhlasu mateřského klubu podle § 7 odst. 4  Přestupního řádu FAČR, náleží výše stanoveného odstupného nabývajícímu klubu.

C)  Změna názvu klubu:

-          Tělovýchovná jednota Jiskra Ohara Studánka na TJ FAAL Studánka, z.s. (4110141)

-          Tělovýchovná jednota Sokol Řetová na TJ Sokol Řetová z.s. (5340281)

-          Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL na TJ Slavoj Suchdol, z.s. (1060071)

-          FC Spartak Velká Bíteš z.s. na FC PBS Velká Bíteš z.s. (6150311)

Na základě žádosti FK Olympia a.s. a SC Radotín z.s. VV FAČR:

a)      povoluje změnu názvu FK Olympia a.s. (ID 5210601) na „Olympia Radotín“ a v té souvislosti vyzývá žadatele k předložení výpisu z veřejného rejstříku Sekretariátu FAČR do 31. 7. 2018 za účelem změny názvu členského klubu v evidenci FAČR;

b)      povoluje změnu názvu členského klubu Olympia Radotín a.s. (ID 1010101) na jiný název (obchodní firmu), který bude nezaměnitelný s názvy ostatních členských klubů FAČR a v té souvislosti vyzývá žadatele k předložení výpisu z veřejného rejstříku Sekretariátu FAČR do 31. 7. 2018 za účelem změny názvu členského klubu v evidenci FAČR;

c)      povoluje změnu názvu členského klubu SC Radotín (ID 1050081) na „SC Olympia Radotín“ a v té souvislosti vyzývá žadatele k předložení výpisu z veřejného rejstříku Sekretariátu FAČR do 31. 7. 2018 za účelem změny názvu členského klubu v evidenci FAČR;

d)      uděluje výjimku ze zákazu převodu práv a povinností dle čl. 14 odst. 2 Stanov FAČR u obou současných mužských družstev členského klubu SC Radotín (ID 1050081) startujících v kategorii dospělých na FK Olympia a.s. (ID 5210601).

VV FAČR schválil Legislativní záměr k lepšímu funkčnímu propojení profesionálního klubu a přidruženého spolku v rámci FAČR.

Legislativní záměr spočívá v tom, že:

a)      Výkonný výbor bude na základě společné žádosti profesionálního klubu a spolku podané do konce dubna kalendářního roku oprávněn udělit spolku status přidruženého spolku profesionálního klubu;

b)      Výkonný výbor tak učiní vždy a pouze jen v případě žádosti profesionálního klubu a spolku, které vystupují fakticky jako jeden subjekt (společný název odlišující se v zásadě jen formou subjektu, stejné klubové barvy, využívání stejné infrastruktury apod., jinými slovy lze je fakticky za jeden propojený subjekt považovat), tedy v podstatě tak jak s tím počítá Licenční řád při prokazování počtu mládežnických družstev za účelem udělení profesionální licence;

c)      mezi profesionálním klubem a přidruženým spolkem bude předpisy FAČR umožněna prostupnost ve smyslu možnosti hráčů nastupovat za ten který subjekt, tedy že hráči registrovaní v přidruženém spolku budou moci rovněž bez nutnosti přestupu nastupovat za družstva profesionálního klubu, a naopak hráči registrovaní v profesionálním klubu budou moci bez nutnosti přestupu nastupovat za družstva přidruženého spolku.

VV FAČR v souvislosti s tím:

1)      pověřuje právní oddělení FAČR přípravou paragrafovaného znění legislativního záměru, aby toto znění bylo předloženo nejpozději na zasedání VV FAČR v červnu 2018;

2)      pověřuje IT oddělení FAČR přípravou technického zajištění záměru v rámci IS FAČR;

3)      vyzývá profesionální kluby a s nimi spolupracující spolky k předložení žádostí o udělení statusu přidruženého spolku profesionálního klubu do 30. 4. 2018 v souladu s tímto rozhodnutím, jejíž součástí bude rovněž určení, která družstva mají být převedena na přidružený spolek; v rozsahu žádosti o převod družstev bude tato postoupena řídícímu orgánu soutěže k vyslovení souhlasu v souladu s článkem 16 odst. 6 písm. h) Stanov FAČR.