2. 4. 2019

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (2. 4. 2019)

V úterý 2. dubna 2019 se sešel Výkonný výbor FAČR s těmito závěry:

VV FAČR bere na vědomí předložené informace ke státní reprezentaci: 

-          Výsledky a hrací termíny mužských reprezentací ČR „A“ až ČR U-15.

-          Výsledky a hrací termíny ženských reprezentací ČR „A“ až ČR U-15.

-          Reprezentace U17 a U19 postoupily na finálové turnaje ME 2019.

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 5. 3. 2019 – 2. 4. 2019:

-          MS U17 2019 přesunula FIFA do Brazílie.

-          Zahájen prodej vstupenek na MS U20 A MS žen.

-          UEFA Equal GAME Conference zaměřená na rasismus a diskriminaci ve fotbale probíhá v Londýně v termínu 2.-3. 4. 2019.

-          UEFA schválila Match Officers and Instructors 2019 – 2021.

-          Proběhlo jednání GS evropských asociací.

VV FAČR schvaluje nominace do komisí a odborných panelů UEFA pro období 2019-2023.

VV FAČR ČR bere na vědomí přehled nákladů a výnosů FAČR a dceřiných společností za únor 2019.

VV FAČR bere na vědomí hospodaření regionálních a klubových akademií.

VV FAČR schvaluje finanční podporu KFS a OFS pro rok 2019.

VV FAČR bere na vědomí informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

A) Přijetí nového člena FAČR:

- Chlumecká sportovní, z.s.

- 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s.

- Čechoslovan Chuchle Praha, z.s.

- Dívčí fotbalový klub Morávia, z.s.

VV FAČR schvaluje termíny následných zasedání VV FAČR na 16. 5. 2019 a 10. 6. 2019.