10. 6. 2019

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (10. 6. 2019)

V pondělí 10. června 2019 se sešel Výkonný výbor FAČR s těmito závěry:

VV FAČR bere na vědomí předložené informace ke státní reprezentaci: 

-          Výsledky a hrací termíny mužských reprezentací ČR „A“ až ČR U-15.

-          Výsledky a hrací termíny ženských reprezentací ČR „A“ až ČR U-15.

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 17. 5. 2019 – 10. 6. 2019:

-          Proběhl kongres FIFA v Paříži (znovuzvolení G. Infantina za předsedu FIFA).

-          Porada UEFA předsedů svazů a GS v Budapešti.

-          UEFA představila strategii ženského fotbalu 2019-2024.

-          Informace z jednání VV UEFA (Liga mistryň 2021, Disciplinární řád UEFA aj.).

-          UEFA Foundation for Children 2019 Award - FAČR byla oceněna za projekt „Linka bezpečí/Manuál pro fotbalové trenéry“.

VV FAČR ČR bere na vědomí přehled nákladů a výnosů FAČR a dceřiných společností za květen 2019.

VV FAČR schvaluje sazebník odměn rozhodčích a delegátů KFS a OFS.

VV FAČR bere na vědomí zprávu RKK FAČR o provedené kontrole č. 14 (43) – červen 2019.

VV FAČR schvaluje aktualizaci rozpočtu FAČR na rok 2019.

VV FAČR schvaluje na sezónu 2019-2020 Přestupní řád, Soutěžní řád, Soutěžní řád mládeže a žen a Řád trenérů.

VV FAČR bere na vědomí informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje pravidla pro projekty na podporu talentované mládeže FAČR 2019.

VV FAČR schvaluje změny pravidel fotbalu 2019 a bere na vědomí změny a doplňky pravidel fotbalu FIFA.

VV FAČR schvaluje dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

A) Přijetí nového člena FAČR:

- FŠ Optimum Sport z.s.

- TJ Bavorovice, z.s.

- FK Jirny, z.s.

- TJ Slavoj Spořilov, z.s.

- Fotbalový klub Oslavice, z.s.

- FC United Roma z.s.

- FK ROBSTAV Přeštice a.s.

- Městský sportovní klub Břeclav oddíl fotbalu, pobočný spolek

B) Obnova člena FAČR:

- TJ Sokol Zdislava

C) Návrh na uděl.výjimky k převodu práv a povinností dle čl. 14/2b) Stanov FAČR (k 30.6.2019):

- z: TJ ROTAS Rotava z.s. (4130271) na: Sportovní klub Kraslice-fotbal., z.s. (4130141).

      * převod soutěže: 1.A třída

- z: 1. SK PROSTĚJOV x 1. SK Prostějov z.s. (7130611) na: 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s. (4130141).

     * převod soutěže: Fortuna-Národní liga                                                                                                                                                                 

D) Změna názvu klubu (k 30.6.2019):

6140111 -  Sokol Hrotovice, na: Tělocvičná jednota Sokol Hrotovice

                                                                    a změna sídla na: Brněnská 634, 675 55 Hrotovice

4260101 -  Tělovýchovná jednota Hrob, na: Tělovýchovná jednota HROB, z.s.

                                                                    a změna sídla na:  Mlýnská 362, 417 04 Hrob

2070231 - TJ ZD Kostelní Hlavno, na: Sportovní klub Meteor Kostelní Hlavno, z. s.

                                                                    a změna sídla na: č.p. 206, 294 76  Kostelní Hlavno

VV FAČR schvaluje návrhy termínů zasedání VV FAČR na 2. pololetí 2019.

VV FAČR bere na vědomí návrhy listiny rozhodčích, asistentů a delegátů KR FAČR pro podzimní část sezóny 2019/2020.