8. 6. 2021

Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 8. 6. 2021

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (VV FAČR) se sešel na svém prvním zasedání po zvolení na Valné hromadě FAČR pod vedením nového předsedy Petra Fouska a ve všech případech jednohlasně přijal následující závěry:

VV FAČR upravil rozhodnutí předchozího VV FAČR týkajícího se kompenzací za chybějící mládežnická družstva ve výkonnostním fotbale, a to tak, že od soutěžního ročníku 2022/2023 již nebude možné finanční kompenzací nahradit chybějící minimální počet mládežnických týmů dle soutěžního řádu. Následující soutěžní ročník 2021/2022 se považuje za překlenovací za stávajících podmínek.  

VV FAČR vzal na vědomí aktuální informace týkající se státních reprezentací a zabezpečení přípravy reprezentace „A“ na mistrovství Evropy 2020.

VV FAČR pověřil předsedu VV FAČR Petra Fouska a generálního sekretáře FAČR Jana Paulyho osobní účastí na utkáních základní skupiny ME 2020 se Skotskem, Chorvatskem a Anglií, v řešení zůstává účast zbývajících členů VV FAČR na utkání s Anglií.

VV FAČR schválil místo konání utkání kvalifikace MS reprezentace ČR „A“ proti Walesu na stadionu v Praze Edenu (8. října 2021).

VV FAČR předvolal trenéra reprezentace U21 Karla Krejčího na své příští jednání, aby předložil analýzu uplynulého kvalifikačního cyklu a účasti na březnovém ME U21.

VV FAČR vzal na vědomí aktuální informace FIFA a UEFA.

Předseda VV FAČR Petr Fousek se zúčastní zahajovací utkání ME 2020 Turecko – Itálie a absolvuje setkání s vedením UEFA.

VV FAČR vyhodnotil 23. Valnou hromadu FAČR, posoudil její organizaci jako nevyhovující a přijal opatření k organizaci dalších VH.

VV FAČR vzal na vědomí úkoly vyplývající z usnesení 23. Valné hromady FAČR a ze zprávy Revizní a kontrolní komise FAČR a uložil sekretariátu FAČR zahájit plnění stanovených úkolů.

VV FAČR vzal na vědomí informace týkající se přípravy příštího soutěžního ročníku 2021/2022 s tím, že losovací aktiv Ligové fotbalové asociace se uskuteční 16. června, Řídící komise pro Čechy 19. června a Řídící komise pro Moravu 24. června.

VV FAČR vzal na vědomí informace o volených komisích FAČR v rámci VH FAČR.

VV FAČR jednomyslně schválil Radka Příhodu jako jediného kandidáta na předsedu Komise rozhodčích FAČR a předkládá tento návrh Ligovému výboru Ligové fotbalové asociace.

VV FAČR schválil opětovné založení Legislativní rady FAČR a Ekonomické komise FAČR. VV vyzývacím dopisem do hnutí vyčká na jména možných kandidátů do všech odborných komisi FAČR.

VV FAČR uložil předsedovi VV vytvořit akční plán týkajícího se organizační struktury FAČR a vytvořit novou organizační strukturu FAČR. Akční plán bude předmětem dalších jednání VV.

VV FACŘ schválil předsedu VV Petra Fouska jako člena Pléna Českého olympijského výboru místo Martina Malíka.

Příští zasedání VV FAČR se uskuteční 30. června od 10:00.  

VV FAČR schvaluje dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

Přijetí nového člena FAČR - PO:

  • Tělovýchovná jednota Družstevník Jiřice, z.s.

Přijetí nového člena FAČR - PO/OBNOVA registrace:

  • Tělovýchovná jednota Staré Město, z.s. (ID 5330301)

Převod práv a povinností dle čl. 14/2b) Stanov FAČR:

  • z: TJ Vlast Ježov z.s. (6250141) na: FK Vlkoš z.s. (6250801) – II. třída, III. třída OFS Hodonín - z: TJ Spartak Loučná nad Desnou (7150261) na: TJ Sokol Velké Losiny z.s. (7150521) – I.B třída Olomouckého KFS, Okresní přebor starších žáků OFS Šumperk

Změna názvu a sídla klubu:

  • 2050301 – z Tělovýchovná jednota Soběšín na: Tělovýchovná jednota Soběšín z.s. + nově zapsané sídlo na: Otryby 35, 285 06 Soběšín - 6150261 – z Tělovýchovná jednota Sokol Sněžné na: FK Sokol Sněžné z. s. + nově zapsané sídlo na: č.p. 187, 592 03 Sněžné.

Zasedání VV FAČR a tisková konference (8. 6. 2021)