7. 9. 2021

Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 7. 9. 2021

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (VV FAČR), pod vedením svého předsedy Petra Fouska, přijal na zasedání dne 7. září 2021 následující závěry:

VV FAČR schválil zápis z posledního zasedání VV FAČR ze dne 6. 8. 2021.

VV FAČR vzal na vědomí informace ze strany FIFA a UEFA:

  • předseda FAČR se 3. 10. 2021 zúčastní na pozvání FIFA finále MS ve futsalu v Litvě setkání s předsedou FIA G: Infantinem;
  • je předjednáno setkání předsedy a GS FAČR s předsedou a GS UEFA na přelomu září a října 2021;

VV FAČR vzal na vědomí aktuální informace ohledně výsledků všech reprezentačních výběrů a ocenil zejména vstup U21 do kvalifikace ME.

VV FAČR schválil prémiový řád reprezentace U21 pro kvalifikace ME 2023.

VV FAČR schválil prémiový řád reprezentačního A týmu žen pro kvalifikaci MS 2023.

VV FAČR jmenoval Radka Bejbla za nového hlavního trenéra reprezentace U18 a schválil nové složení realizačního týmu reprezentace U18.

VV FAČR schválil prodloužení smluv u realizačního týmu reprezentačního A týmu žen, v čele s Karlem Radou v pozici hlavního trenéra, a to souhrnně na období dalšího kvalifikačního cyklu.

VV FAČR jmenoval Jiřího Nováka do pozice ředitele turnaje ME U19 žen 2022 místo dosavadního ředitele Jana Paulyho.

VV FAČR vzal na vědomí záležitosti obchodních společností FAČR.

VV FAČR schválil aktualizaci odborných komisí FAČR (Zdravotní komise, Komise pro stadiony a hrací plochy) a pověřil vedením Komise ženského fotbalu paní Jaroslavu Rinnerovou a uložil jí předložit návrh složení Komise ženského fotbalu.

VV FAČR vzal souhrnně na vědomí veškeré ekonomické informace o FAČR Group.

VV FAČR schválil uzavření smlouvy o výkonu funkce s předsedou VV FAČR.

VV FAČR vzal na vědomí zprávu Revizní a kontrolní komise FAČR č. 01 (59) a uložil dále realizovat veškeré procesy a doporučení ze strany RKK FAČR.

VV FAČR schválil návrh na doplnění VV ČUS členem za FAČR (předseda Petr Fousek).

VV FAČR schválil návrh Etické komise FAČR na zrušení rozhodnutí o vyloučení pana Petra Špačka z FAČR ze dne 2. 4. 2019.

VV FAČR schválil vyhlášení připomínkového řízení k novelizaci Stanov FAČR a uložil vyzvat hnutí k uplatňování připomínek do 15. 11. 2021.

VV FAČR schválil změny týkající se Členství FAČR:

APřijetí nového člena FAČR – Jiná PO:

  • CZ Spieler Agentur s.r.o.
  • Bohemians Praha 1905 futsal, z.s.
  • Morgan Commando Teplice z.s.
  • FC ATRAPS z.s.

B) Změna názvu / sídla klubu:

  • 44552343 - z: Tělovýchovná jednota ČSAD Libouchec z.s. - na: TJ Libouchec z.s. + č.p. 164