6. 8. 2021

Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 6. 8. 2021

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (VV FAČR), pod vedením svého předsedy Petra Fouska, přijal na zasedání dne 6. srpna 2021 následující závěry:

VV FAČR schválil zápis z posledního zasedání VV FAČR ze dne 30. 6. 2021.

VV FAČR jednomyslně schválil novou strukturu sekretariátu FAČR.

VV FAČR vzal na vědomí dohodu o ukončení působení Jana Paulyho na pozici generálního sekretáře k 9. 8. 2021.

VV FAČR jmenoval na návrh předsedy FAČR Michala Valtra do pozice generálního sekretáře, a to s účinností od 9. 8. 2021.

VV FAČR vzal na vědomí, že do pozice ředitele Legislativně-právního oddělení nastoupil Mgr. Martin Procházka.

VV FAČR provedl změny v orgánech dceřiných společností.

VV FAČR vzal na vědomí aktuální informace z FIFA a UEFA.

VV FAČR přizval na zasedání reprezentačního trenéra A týmu Jaroslava Šilhavého a manažera reprezentace Libora Sionka, ohodnotil vystoupení reprezentačního týmu na turnaji UEFA EURO 2020 jako úspěšné, poděkoval celému realizačnímu týmu i hráčům a vzal na vědomí zprávu vedení reprezentace o vyhodnocení turnaje EURO 2020.

VV FAČR jmenoval Jana Suchopárka novým trenérem reprezentace do 21 let a zároveň jmenoval na návrh Jana Suchopárka nové složení realizačního týmu U21.

VV FAČR schválil aktualizaci epidemiologických opatření pro amatérské soutěže.

VV FAČR vzal na vědomí zprávu o přípravě ME žen do 19 let, které hostí v roce 2022 Moravskoslezský kraj.

VV FAČR schválil termín konání vyhlášení Cen. Dr. Václava Jíry na úterý 7. 9. 2021.

VV FAČR schválil nové složení těchto odborných komisí FAČR:

 • Komise pro stadiony a hrací plochy (předseda Michal Koťan)
 • Ekonomická komise (předseda Mgr. Pavel Chán)
 • Legislativní rada (předseda JUDr. Jiří Šidliák)
 • Komise mládeže (předseda Stanislav Duben)
 • Pravidlová komise (předseda Ing. Jiří Kureš)
 • Zdravotní komise (předseda MUDr. Petr Čechal)
 • Komise pro historii a statistiku (předseda Stanislav Hrabě)
 • Komise pro činnost zprostředkovatelů (předseda Mgr. Martin Procházka)

VV FAČR vzal na vědomí aktuální ekonomické informace a schválil aktualizaci rozpočtu 2021.

VV FAČR vzal na vědomí ekonomické analýzy dle usnesení VH FAČR ze dne 3. 6. 2021.

VV FAČR vzal na vědomí aktuální situaci ohledně Stadionu E. Rošického.

VV FAČR vzal na vědomí informace o aktuálním stavu Informačního systému FAČR.

VV FAČR vzal na vědomí nový branding FAČR.

VV FAČR schválil návrh na doplnění KR ŘKČ předložený předsedou Řídící komise pro Čechy Martinem Drobným ve shodě s předsedou Komise rozhodčích Petrem Petříkem. Složení bylo doplněno o jména: Václav Bouše, Zbyněk Popper, Mgr. Daniel Tereba a Milan Haškovec.

VV FAČR schválil podporu mladých hráčů ve F:NL v sezóně 2021/2022, včetně jejího finančního plnění vůči klubům.

VV FAČR schválil finanční podporu oblastem Hodonína a Mikulčic zasaženým přírodní katastrofou 24. června 2021.

VV FAČR schválil změny týkající se Členství FAČR:

A) Přijetí nového člena FAČR:

 • FK Olympie Měšice, z.s.

B) Převod práv a povinností dle čl. 14/2b) Stanov FAČR :

 • z: Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora (20B0171) na: SK Kosova Hora z. s. (20B0661) OP muži

C) Změna názvu / sídla klubu  :

 • 8060431 - z: FC Vratimov z.s. - na: Fotbal club Vratimov z.s.
 • 2060671 - z: SK Roma Neratovice, z.s. - na: SK Roma Mělník, z.s. + nová adr.: Vraňany 233, 27707
 • 7120751 - z: Hvězda Město Libavá - na: SK Město Libavá, z.s.