6. 10. 2022

Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 6. 10. 2022

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky VV FAČR přijal na řádném zasedání v Praze dne 6. října 2022 následující závěry:

VV schválil zápis z řádného zasedání VV ze dne 6. 9. 2022

VV schválil návrh KR FAČR - seznam pro mezinárodní listinu rozhodčích FIFA na rok 2023:

 • Rozhodčí - muži: Ondřej Berka, Tomáš Klíma, Jan Machálek, Jan Petřík, Dominik Starý, Marek Radina
 • Asistenti: Ivo Nádvorník, Kamil Hájek, Jan Paták, Petr Caletka, Dan Vodrážka, Matěj Vlček, Adam Horák, Marek Podaný, Jakub Hrabovský, Lukáš Machač
 • VAR - muži: Miroslav Zelinka, Tomáš Kocourek, Ondřej Berka
 • AVAR – muži: Ivo Nádvorník, Kamil Hájek, Jan Paták, Petr Caletka, Dan Vodrážka
 • Rozhodčí - ženy: Jana Adámková, Lucie Šulcová, Veronika Kovářová, Michaela Pachtová
 • Asistentky: Lucie Ratajová, Nikola Šafránková, Zuzana Špindlerová, Tereza Hessová, Tereza Holakovská
 • VAR ženy: Jana Adámková
 • AVAR ženy: Lucie Ratajová
 • Rozhodčí futsal: Ondřej Černý, Jan Kresta, Radim Čep, Filip Nešněra, Alice Vévodová
 • Rozhodčí plážový fotbal: Tomáš Nejedlý, Michal Štěrba

VV vzal na vědomí informace z FIFA a UEFA     

VV vzal na vědomí záležitosti státní reprezentace

VV projednal záležitosti obchodních společností FAČR   

VV schválil změny ve složeních odborných komisí:  

 • Legislativní rada (doplnění nového člena): Jan Rotta
 • Komise pro historii a statistiku (doplnění nových členů): Pavel Červený, Roman Jašek, Lubomír Král, Vojtěch Scheinost, Václav Tichý
 • Sportovní rada (doplnění nových členů): Verner Lička a Hana Výmolová za Zdeňka Psotku (nový technický ředitel FAČR) a Antonína Baráka (rezignace) 

VV jmenoval předsedou KR ŘKČ Rudolfa Špotáka. Agenda komise bude dále zajišťována KR FAČR a na příštím jednání VV bude posouzen návrh na složení komise

VV schválil návrh přípravy Strategického plánu 2023 – 2027, návrh přípravy Akčního plánu a vzal na vědomí informace o přípravě Národní fotbalové strategie

VV projednal Pravidla pro projekty na podporu talentované mládeže

VV vzal na vědomí ekonomické informace a aktuální stav čerpání rozpočtu FAČR

VV schválil Pravidla pro předkládání žádostí o převodu práv a povinností dle čl. 14 odstavce 2 Stanov

VV schválil seznam členů Fotbalové akademie pro anketu „Fotbalista roku 2022“, jejíž vyhlášení se uskuteční pravděpodobně v tradičním březnovém termínu

VV FAČR schválil změny týkající se Členství FAČR:

A)  Přijetí nového člena FAČR:

 • BICYCLE KICK s.r.o.

B) Přestup PŘÍPRAVKY mimo přestupní termín dle §28 odst. 3 písm. c) Přestupního řádu:

 • ID FAČR: 13070269
 • ID FAČR: 13100573

Tisková konference po VV FAČR (6. 10. 2022)