30. 3. 2023

Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 30. března 2023

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky přijal na mimořádném zasedání v Praze dne 30. března 2023 následující závěry:

VV schválil Kompetenční řád VV

VV schválil návrhy FAČR do odborných komisí a panelů UEFA

Komise:

 • Petr Fousek (předseda FAČR) - Komise národních asociací
 • Michal Valtr (generální sekretář FAČR) - Komise soutěží národních mužstev
 • Rudolf Řepka (člen VV FAČR) - Kontrolní, etická a disciplinární komise
 • Zdeněk Psotka (technický ředitel FAČR) - Komise fotbalového rozvoje a technické podpory
 • Stanislav Rýznar (licenční manažer FAČR) - Licenční komise
 • Radek Lobo (předseda SFČR) - Komise futsalu
 • Vladimír Šmicer (předseda Sportovní rady FAČR) - Fotbalová komise
 • Michal Šembera (finanční ředitel FAČR) - Hattrick komise

Panely:

 • Otakar Mestek (vedoucí úseku grassroots FAČR) - Grassroots panel
 • Martin Procházka (ředitel právního oddělení FAČR) - disciplinární inspektor
 • Martin Vlk (vedoucí úseku trenérského vzdělávání FAČR) - Jíra panel 
 • Radek Příhoda (předseda KR FAČR) - Panel rozhodcovské Konvence

VV schválil celoroční rozpočet FAČR na rok 2023 jako vyrovnaný s tím, že rozpočet bude dále aktualizován v červnu

VV vzal na vědomí návrhy rozpočtů obchodních společností FAČR

VV vzal na vědomí záležitosti obchodních společností FAČR

VV v návaznosti na odstoupení Tomáše Sluky z funkcí předsedy představenstva STES a jednatele FAČR Property odvolal dosavadní představenstvo společnosti, a jmenoval s účinností od 1. dubna nové představenstvo ve složení: předseda Petr Fousek, členové Jiří Šidliák a Jan Richter. V návaznosti na fúzi FAČR Property se společnostmi AS Press a Fotbal Travel jmenoval totéž představenstvo i do dceřiné společnosti FAČR Property, a.s. VV doplnil složení dozorčích rad společností STES i FAČR Property a jmenoval členy Vladimíra Kristýna, Václava Andrejse a Radka Zimu.

VV schválil rozdělení finanční podpory talentované mládeže a uložil vypracovat novelizaci pravidel této podpory

VV se zabýval problematikou využití areálu Strahov

VV FAČR schválil změny týkající se Členství FAČR:

A) Přijetí nového člena FAČR:

 • TJ Sokol Branice, z.s.

B) Oznámení záměru fúze podle čl.16 odst. 6 písm. g) Stanov (s účinností od 1. 7. 2023):

 • členský klub TJ Sokol Lom, z.s. se rozdělí sloučením do členských klubů FC Táborsko akademie z.s. (práva k soutěži divize/ČFL a členové/hráči přináležející k družstvu mužů „A“) a do nově vzniklého Sokol Lom (zbylé soutěže a zbylí členové/hráči).