28. 2. 2023

Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 28. února 2023

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky přijal na řádném zasedání v Praze dne 28. února 2023 následující závěry:

VV schválil zápis z řádného jednání VV ze dne 31. 1. 2023 

VV vzal na vědomí informace z FIFA a UEFA

VV vzal na vědomí záležitosti státní reprezentace

VV schválil prémiový řád reprezentace U21 pro EURO 2023

VV schválil návrh Komise pro stadióny a hrací plochy na Podnět k vytvoření nové skupiny odběratelů povrchových vod

VV vzal na vědomí informace o jednání o Rámcové smlouvě mezi LFA a FAČR včetně memorand o talentované mládeži a VAR

VV vzal na vědomí záležitosti obchodních společností FAČR

 VV vzal na vědomí ekonomické informace

 VV vzal na vědomí úvodní verzi Národní fotbalové strategie, která bude součástí Strategického plánu FAČR 2023-2027

 VV vzal na vědomí informace o projektech FAČR v oblasti IT a schválil jejich prioritizaci

 VV schválil aktualizaci předpisů FAČR

VV schválil záměr podpořit infrastrukturu Tureckého fotbalového svazu poškozenou následky zemětřesení v oblasti Gaziantep

VV vzal na vědomí informace k vyhlášení ankety Fotbalista roku 2022

VV vzal na vědomí informace Asociace fotbalových agentů

VV FAČR schválil změny týkající se Členství FAČR:

A) Změna názvu klubu / sídla členského klubu (s účinností od 1. 7. 2022):

  • ze Sportovní klub SK Žatčany (ID FAČR: 6230711) na SK Bemeta Žatčany, z.s.

B) Přijetí nového člena FAČR: -TJ11 Sport Agency s.r.o.2