26. 4. 2022

Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 26. 4. 2022

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (VV FAČR), pod vedením svého předsedy Petra Fouska, přijal na řádném zasedání dne 26. dubna 2022 následující závěry:

VV FAČR schválil zápis z mimořádného zasedání VV FAČR ze dne 14. dubna 2022.

VV FAČR vzal na vědomí informace o přípravě 24. řádné Valné hromady FAČR, která se uskuteční 17. června 2022 v Praze.

VV FAČR vzal na vědomí informace z FIFA a UEFA.

VV FAČR z doporučení Sportovní rady FAČR vybral kandidáta Zdeňka Psotku na pozici technického ředitele FAČR.

VV FAČR vzal na vědomí informace o přípravě finále MOL Cupu, které se uskuteční ve středu 4. května v Uherském Hradišti.

VV FAČR vzal na vědomí informace o pokračujících přípravách mistrovství Evropy hráček do 19 let, které se uskuteční od 27. června do 9. července v Moravskoslezském kraji.

VV FAČR vzal na vědomí záležitosti obchodních společností FAČR - STES, FAČR Property.

VV FAČR schválil fúzi obchodních společností FAČR Property – Fotbal Travel.

VV FAČR vzal na vědomí informace předsedy Komise pro stadiony a hrací plochy Michala Koťana.

VV FAČR vzal na vědomí informace Legislativní rady FAČR o přípravě nových Stanov.

VV FAČR vzal na vědomí informace Revizní a kontrolní komise FAČR.

VV FAČR vzal na vědomí informace Regionální komise FAČR a jejím nejbližším zasedání ve středu 4. května 2022 v Uherském Hradišti.

VV FAČR vzal na vědomí informace z oblasti Grassroots.

VV FAČR schválil kandidaturu předsedy FAČR Petra Fouska do Výkonného výboru ČUS.

VV FAČR vzal na vědomí informace k projektu Informační systém FAČR 2.0.

VV FAČR schválil vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok 2022.

VV vzal na vědomí informace týkající se reprezentačního „A“ týmu o ukončení působení manažera Libora Sionka dohodou k 30. dubnu 2022. VV zároveň pověřil předsedu FAČR Petra Fouska jednáním s trenérem Jaroslavem Šilhavým o nové smlouvě.  

Výkonný výbor FAČR se zabýval návrhem člena VV Tomáše Neumanna na doplnění programu dnešního zasedání VV FAČR, VV FAČR tento návrh zamítl.

 

VV FAČR schválil změny týkající se Členství FAČR:

APřijetí nového člena FAČR – PO:

- FC INTERNATIONAL PRAHA z.s.

- FK Orlicko, z.s.

- SK Klentnice z.s.

B)  Přijetí člena FAČR – OBNOVA klubu:

- Sportovní klub SK Žatčany, z.s. (6230711) – původně: SK Žatčany, sídlo klubu: č.p. 125

- TJ SPARTAK Nová Ves nad Lužnicí, z.s. (3130201)

C)  Změna názvu klubu / sídla klubu:

- z: Sportovní klub Kozojídky – na: Sportovní klub Britterm Kozojídky z.s. (ID 6250161)

- z: FK Junior Skuteč, z.s. – na: FK Skuteč, z.s. (5310511)

D) Přestup PŘÍPRAVKY mimo PT - dle PŘ, §28/3c):

- 12020235 - TUMMA Tadeáš

- 13030795 – JAROŠ Filip

E) Schválení přeměny dle čl. 16 odst. 6 písm. g Stanov:

- SK Rakovník z.s. (ID 20C0271) a TJ Tatran Rakovník z.s. (ID 20C0261) se přemění fúzí splynutím v SK Tatran Rakovník, z.s.