2. 11. 2021

Komuniké ze zasedání VV FAČR ze dne 2. 11. 2021

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (VV FAČR), pod vedením předsedy FAČR Petra Fouska, přijal na svém zasedání dne 2. listopadu 2021 následující závěry:

VV FAČR schválil zápis z posledního řádného zasedání VV FAČR ze dne 5. 10. 2021.

VV FAČR vzal na vědomí informace ohledně FIFA a UEFA:

  • Probíhá kontinuální diskuze mezi FIFA, UEFA a jednotlivými asociacemi ohledně návrhu na pořádání na MS každé dva roky;
  • Předseda FAČR a Generální sekretář FAČR navštívili 19. a 20. října sídlo UEFA, včetně setkání s předsedou UEFA A. Čeferinem

VV FAČR vzal na vědomí informace o výsledcích a termínových listinách nadcházejících zápasů všech reprezentačních výběrů mužů a žen (postup U19 do další fáze kvalifikace, porážka žen na Islandu, příprava zápasu A týmu proti Kuvajtu v Olomouci, kvalifikace MS proti Estonsku, aj.).

VV FAČR schválil statuty osmi odborných komisí FAČR (Komise mládeže, Komise pro činnost zprostředkovatelů, Komise pro historii a statistiku, Komise pro stadiony a hrací plochy, Komise ženského fotbalu, Legislativní rada, Pravidlová komise, Zdravotní komise), další statuty komisí budou předloženy ke schválení na dalším zasedání VV FAČR.

VV FAČR přijal na svém zasedání předsedu Komise pro stadiony a hrací plochy Michala Koťana a zabýval se s ním problematikou stadionů a hracích ploch.

VV FAČR vzal na vědomí zprávu vedoucího úseku Grassroots FAČR Otakara Mesteka o aktuálním stavu Poháru mládeže, tj. oficiálního poháru FAČR ve věkových kategoriích U8 - U13.

VV FAČR vzal na vědomí stav příprav 20. Galavečera Našeho fotbalu, který proběhne 9. 1. 2022 na Žofíně.

VV FAČR vzal na vědomí záležitosti obchodních společností FAČR.

VV FAČR vzal na vědomí aktuální informace o průběžném vývoji stavu situace kolem Stadionu Evžena Rošického.

VV FAČR vzal na vědomí aktuální ekonomické informace a schválil aktualizaci rozpočtu FAČR na rok 2021.

VV FAČR vzal na vědomí zprávu Revizní a kontrolní komise FAČR č. 02 (60) o kontrole úhrad členských příspěvků FAČR za rok 2020 a stavu členské základny v roce 2021.

VV FAČR vzal na vědomí informace o aktuálním stavu příprav pořadatelství mistrovství Evropy žen do 19 let, které se v roce 2022 uskuteční v Moravskoslezském kraji.

VV FAČR schválil složení Fotbalové akademie FAČR pro hlasování v anketě Fotbalista roku 2021.

VV FAČR vzal na vědomí aktuální informace o Informačním systému FAČR.

VV FAČR schválil tyto změny týkající se Členství FAČR:

a) Přijetí nového člena FAČR – jiná právnická osoba

  • INTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT, spol. s r.o. ISM, spol. s r.o.

b) Změna názvu/sídla klubu

  • 4240101 – z Tělovýchovná jednota Sokol Holedeč z.s., sídlo Holedeč na SK Sokol Holedeč z.s., sídlo Holedeč č.p. 30

c) Přestup hráče přípravky se souhlasem mateřského klubu – PŘ § 28 odst. 3 písm. c)

  • Malásek Mikuláš, ID 12091008 (z klubu 2090521 do 1060241),
  • Marek Josef, ID 13100200 (z klubu 2090521 do 1060241),
  • Mlsna Martin, ID 12030894 (z klubu 2090551 do 1060241),
  • Jurič Ondřej, ID 11050126 (z klubu 10A0251 do 1060241),
  • Jakubčík Tomáš, ID 11030401 (z klubu 7110001 do 7110111).

VV FAČR schválil vyloučení členských klubů neúčastnících se soutěží po dva soutěžní ročníky v řadě dle Stanov FAČR a uložil sekretariátu povinnost odejmout zvláštní práva a povinnosti vyloučeným členským klubům.

VV FAČR schválil úpravu IS FAČR, včetně zadávání již dříve zadaných emailových adres a zrušení webové stránky www.clenstvi.fotbal.cz. Členové FAČR tak budou moci zadávat při registraci již dříve zadané emailové adresy.