2. 3. 2023

Komuniké ze zasedání Sportovní rady ze dne 27. 2. 2023

Zasedání (online na platformě Teams) se účastnilo 6 členů SR, jeden člen omluven + 1 host

SR vzala na vědomí žádost Technického ředitele (TŘ) o projednání tří zásadních bodů:

  1. Reorganizace soutěží ze sportovního hlediska
  2. Strategický plán FAČR
  3. Setkání s trenérem J. Šilhavým

SR doplnila návrh na úpravu statutu SR, především v souvislosti s termíny konání zasedání SR a jejich plánování.

SR opět diskutovala Strategický plán FAČR, a rovněž formu aplikace priorit strategického plánu do aktivit jednotlivých oddělení sportovního úseku. Z priorit se chce zaměřit především na:

  1. Všeobecný pohybový rozvoj dětí v předškolním a mladším školním věku
  2. Personální zajištění a vzdělanost trenérů
  3. Talentovanou mládež – systém rozložení kapacit a financí, metodiku
  4. Budování infrastruktury - lokální i celostátní
  5. Zajištění financování neprofesionálních oblastí v klubech – mládež, ženský fotbal
  6. Ženský fotbal – fungování úseku a využití finančních programů NSA a UEFA
  7. Reformu náborů a financování rozhodčích

SR odsouhlasila pozvání trenéra A-týmu reprezentace na další své zasedání. 

SR vzala na vědomí aktuální informace TŘ z jednotlivých úseků – reprezentace, mládež,

Grassroots, ženský fotbal, vzdělávání, futsal, soutěže.