20. 4. 2023

Komuniké ze zasedání Sportovní rady ze dne 20. 4. 2023

 • Sportovní rada (SR) pod vedením předsedy V. Šmicera absolvovala v rámci svého zasedání setkání se zástupci RT repre A Jaroslavem Šilhavým a Jiřím Chytrým. Proběhla diskuse nad variantami součinnosti mezi SR a Repre A, prioritami ve sportovním úseku FAČR a rolí Technického ředitele ve sportovní struktuře FAČR
 • SR absolvovala setkání se členy ekonomické komise (EK) za přítomnosti garanta EK ve VV FAČR Pavla Nezvala. Členové SR poskytli členům EK stanoviska ke sportovnímu významu a fungování některých projektů a financování rozhodčích
 • SR vzala ze strany Technického ředitele (TŘ) na vědomí priority sportovního úseku, vyplývající z Národní fotbalové strategie, a přijala pověření ke zpracování doporučení pro VV FAČR
 • SR vzala na vědomí požadavek TŘ ke spolupráci na:
  • vyhodnocení reprezentačních cyklů mládežnických reprezentací
  • získávání dat pro nastavení parametrů v oblasti talentované mládeže
  • vyhodnocení vstupních informací k tématu restrukturalizace soutěží
  • shromáždění podkladů k tématu odměňování rozhodčích
Náš fotbal živě Vratislavice