12. 8. 2013

Komuniké ze zasedání Sboru rozhodců dne 12.8.2013

Sbor rozhodců, který byl jmenován Výkonným výborem FAČR dne 31.7.2013 se dne 12.8.2013 sešel na sekretariátu FAČR za účasti generálního sekretáře FAČR Mgr. Rudolfa Řepky a ředitele LPO FAČR Mgr. Petra Doležala.

Přítomná nadpoloviční většina členů Sboru rozhodců si zvolila svého předsedu a 2. místopředsedy. Na základě tajného hlasování všech členů se předsedou komise stal JUDr. Jan Šťovíček, 1. místopředsedou JUDr. Bohuslav Heczko a 2. místopředsedou Mgr. Lukáš Trojan.