19. 1. 2015

Komuniké ze zasedání RKK FAČR

V sídle FAČR v Praze na Strahově se 13. ledna 2015 konalo řádné zasedání RKK FAČR.

Byla projednána a schválena zpráva RKK FAČR o kontrole externích IT služeb FAČR, komise pokračovala v kontrole vyúčtování státních dotací za rok 2014. RKK FAČR dále upřesnila program své činnosti na období do VH FAČR..