4. 3. 2015

Komuniké ze zasedání RKK FAČR

Dne 19. února se konalo řádné zasedání RKK FAČR. Komise projednala a schválila zprávu o kontrole dotací MŠMT ČR, kterou v prosinci 2014 a lednu 2015 provedly revizní orgány OFS a KFS i RKK FAČR.

 

RKK FAČR děkuje všem funkcionářům klubů i územních revizních orgánů za aktivní spolupráci při zajišťování tohoto významného úkolu. 

Dále byla projednána a schválena zpráva o doplatku vratky z členských příspěvků za období od 1. března 2014 do 31. prosince 2014, vyúčtování bylo naprosto v souladu s usnesením VH FAČR, RKK FAČR pozitivně hodnotí i skutečnost, že dokumentace byla transparentně prezentována na stránkách FAČR a prostředky byly klubům cestou OFS zaslány bezprostředně po jejich schválení VV FAČR.