24. 9. 2015

Komuniké ze zasedání RKK FAČR

Dne 21. září 2015 se v sídle FAČR konalo řádné zasedání RKK FAČR.

Komise projednala a schválila závěrečné zprávy z kontroly dotací MŠMT ČR za rok 2014 ve vybraných subjektech a z kontroly TOP 33 dodavatelských faktur za období 1. pololetí 2015.

Dále projednala obsahové a organizační zajištění aktivu předsedů revizních komisí OFS a KFS, k přípravě kontrol dotací za rok 2015, který se uskuteční v Praze dne 10. října 2015.