7. 4. 2015

Komuniké ze zasedání RKK FAČR ze dne 28. 3. 2015

Dne 28. března 2015 se při příležitosti mezistátního kvalifikačního utkání ME 2016 ve Francii ČR - Lotyšsko konalo řádné zasedání RKK FAČR.

Komise na svém zasedání projednala a schválila zprávu o kontrole rozdělení ČP uhrazených v období od 1. 1. – 28. 2. 2015. RKK FAČR konstatuje, že vyúčtování bylo naprosto v souladu s usnesením VH FAČR. 

Dále byla projednána a schválena zpráva o činnosti RKK FAČR za období od VH FAČR v červnu 2014 do konce března 2015, která bude prezentována v písemných materiálech VH FAČR v červnu 2015.