12. 4. 2017

Komuniké ze zasedání RKK FAČR z 4. 4. 2017

Komuniké z jednání RKK FAČR, které se uskutečnilo dne 4. dubna 2017 v sídle FAČR.

Komise na svém řádném zasedání ...

1) Projednala a schválila zprávu o své činnosti od minulé VH FAČR do konce března 2017, která bude součástí písemných materiálů pro jednání VH FAČR 2017. V této souvislosti RKK FAČR doporučuje upřesnit Stanovy FAČR, článek 22, odst. 6 k, který se týká schvalování rozpočtu a účetní závěrky FAČR.

2) Projednala dosavadní stav plnění usnesení VH FAČR 2016 k rozdělování společných zdrojů z členských příspěvků uhrazených v období od 1. ledna 2017 do 28. února 2017 a stanovila další postup RKK FAČR při kontrole tohoto usnesení.