29. 10. 2014

Komuniké ze zasedání RKK FAČR dne 22. října 2014

RKK FAČR na svém zasedání v Praze dne 22. října 2014 projednala a schválila závěrečnou zprávu z kontrol, které uskutečnila na OFS Prachatice a KFS Jihočeského kraje, tyto kontroly byly zaměřeny zejména na využití a vyúčtování dotací.

Dále se komise zabývala kontrolou využívání externích IT služeb a postupem projektu "elektronizace fotbalových agend".

Komise dále projednala organizační a obsahovou přípravu aktivu předsedů revizních komisí OFS a KFS, který se uskuteční 16. listopadu 2014 v Plzni. Aktiv bude zaměřen na přípravu kontrol dotací MŠMT za rok 2014 v klubech, OFS a KFS.