20. 8. 2015

Komuniké ze zasedání RKK FAČR dne 19. 8. 2015

Dne 19. srpna 2015 se v sídle FAČR uskutečnilo 20. řádné zasedání Revizní a kontrolní komise FAČR.

Komise projednala a schválila závěrečnou zprávu o kontrole pohledávek a závazků FAČR za 1. pololetí 2015, pokračovala v kontrole vybraných dodavatelských faktur za 1. pololetí 2015 a za účasti manažera projektu „měsíc náborů“ pana Michala Blažeje stanovila způsob, rozsah a časový plán kontrol akcí „měsíc náborů květen a září 2015“.