17. 9. 2018

Komuniké ze zasedání RKK dne 6. 9. 2018

V Uherském Hradišti se sešla na svém řádném 13. zasedání Revizní a kontrolní komise FAČR.

 

Za účasti předsedy FAČR Martina Malíka, Generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky, ředitele Právního oddělení FAČR Jana Paulyho, Finančního ředitele FAČR Libora Kabelky RKK:

1/ Seznámila se s aktualizovaným rozpočtem FAČR pro rok 2018 a vzala na vědomí, že do 14 dnů bude dopracován a předložen Komisi, která k němu připraví stanovisko pro říjnové jednání VV FAČR.

2/ Projednala dosavadní stav a stanovila další postup kontroly poplatků a pokut, které za období od 1. 7. 2017 uložily příslušné komise ŘKČ a ŘKM.

3)  Zahájila kontrolu LPO, od ředitele LPO převzala požadované podklady, který je uvedl a okomentoval.

4) Převzala podnět a zahájila kontrolu „Přezkoumání a prověření licenčního řízení SCM pro soutěžní ročníky 2018/2020, uložila sekretáři komise zajistit příslušné podklady ke kontrole.

5) Za účasti předsedy OFS Uherské Hradiště Františka Miky diskutovala o současnosti a budoucnosti fotbalu na okresní úrovni.