11. 2. 2019

Komuniké ze zasedání RKK dne 5. 2. 2019

Po změně stanov FAČR a rozšíření RKK FAČR ze tří na pět členů, byli na Mimořádné valné hromadě FAČR zvoleni dva noví členové – Antonín Kříž a Štěpán Ciprýn. Vzhledem k tomuto RKK na mimořádném zasedání:

1) Volbou potvrdila předsedou komise Zdeňka Šimka a místopředsedou Marka Hájka.

 2) Stanovila plán činnosti komise na nejbližší období.

Náš fotbal živě Vratislavice