24. 3. 2016

Komuniké ze zasedání Odvolací komise FAČR z 24. 3. 2016

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 24. 3. 2016 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 124/01/2016: Ve věci přezkumu souladu Rozpisu mistrovských soutěží žen pro soutěžní ročník 2015 - 2016 Řídící komise pro Moravu se Soutěžním řádem mládeže a žen OK FAČR rozhodla tak, že článek 29 Rozpisu je ve stanovení věkové hranice hráček, které jsou oprávněny nastoupit v soutěži žen, v rozporu s § 35 odst. 1 Soutěžního řádu mládeže a žen a zrušuje se dnem vykonatelnosti tohoto rozhodnutí, tj. k 30. 6. 2016.

OK 125/02/2016: Ve věci odvolání klubu TJ Sokol Želeč proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu  ze dne 18. 2. 2016, č. j. 126/2015 – 16/5, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí zrušila a věc vrátila Disciplinární komisi pro I. a II. ligu k dalšímu řízení a rozhodnutí.

OK 126/02/2016: Ve věci odvolání klubu FC Velké Karlovice + Karolinka proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu  ze dne 3. 12. 2015, č. j. 126/2015-16/2, a proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu  ze dne 18. 2. 2016, č. j. 126/2015 – 16/5, rozhodla OK FAČR tak, že obě napadená rozhodnutí zrušila a věc vrátila Disciplinární komisi pro I. a II. ligu k dalšímu řízení a rozhodnutí.

OK 127/03/2016: Ve věci odvolání FC FASTAV Zlín, a. s. proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu  ze dne 25. 2. 2016, č. j. 143/2015 – 16/2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla.

OK 128/03/2016: Ve věci odvolání Sportovní klubu Čechoslovan Chuchle proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu  ze dne 3. 3. 2016, č. j. 135/2015 – 16/2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla.

Příští zasedání se bude konat dne 28. 4. 2016.